Частотность: 0,085% (103 употребления)

Наиболее частые левые соседи: авахикакур (1), авгарачимнил (1), алагумудяра (1), алагунаснэл (1), анӈаниду (1), аявки (1), балдыран (1), биденэ (1), бидеӈэ (1), бидечэтын (1), бинэвэр (1), бултадяран (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: илэл (2), саран (2), тарилва (2), ургэ (2), агиду (1), антылдули (1), аянди (1), аят (1), аятмар (1), бихим (1), будет (1), век (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. [PRO]-INT.AN-SG-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…ксактами, элэкин тыминэ пэктырудеми,ӈи-дэ эчэ нуӈанма дюгэвкэнэ, мэнин сав…
…тарактын, дялитналватын ханӈуктара «ӈисунӈил алагумнилдук аятмарит бичэн»,…
Буливсик гиркие ачин,ӈинуӈардутын каларудян, колобоӈден, тэ…
…ирэн тадук ге классту элэкин бидеӈэ,ӈивек турэнмэ эчэл сарэ.
…эс исследователилва Эвенкия дуннэдунӈиокир балдыран, биографияватын.
Екундук оскексэл бидечэтын,ӈисаран.
Тугэнили эдук таӈучавкил хавалвэрӈиагиду хавалдяра сонкандула итыганал,…
(скрыть контекст)

Форма ӈи встречается в 27 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Алагуды совет (2013)3
Ванавараӈи таткиттун юбилей (2013)3
Гарпарикан-мата (1980)4
Дуннэ баилин. «Бугава дэсутвэт» (2013)3
Илмакталду поход (2013)1
Конкурс «Мэнӈи турэн» (2013)4
Минӈи «Эвэды ин» газета (2013)2
«Мучун» – Омакта анӈани [2] (2013)5
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)5
Оларил асал денчалин (2013)3
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)1
Он умнэ булэсэл урилэндула эмэрэ (2010)1
Севергарду хэгды документ (2013)1
Севергар икэрдули (2013)3
Секция этнокультурнай алагувундули (2013)3
Со бэе Эринындя-мата (1981)1
Туруӈи авгарачимнил техникумду 70 анӈанил [1] (2013)3
Туруӈи авгарачимнил техникумду 70 анӈанил [2] (2013)4
Хавал мудана ачин (2013)1
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [1] (2013)4
Чинанайкун – эвэнки тэкэнын (1988)3
Эвенкиядук сониӈил — давдымнилва денчанал (2013)1
ЭМР КМНС «Арун» ассоциацияду синмады конференциян (2013)1
Эӈэсил асал (2013)1
Этэечимнилдулэ андаман (2013)1
Япониядук матал (2013)2
1
Итого65