Частотность: 0,071% (86 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: бивки (2), бэе (2), деремнякун (2), дю (2), илан (2), оча (2), хунат (2), элэкин (2), авухин (1), араснай (1), ахи (1), ачин (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бивки (2), ахикокон (1), бегаду (1), бирэктын (1), бо (1), бултылимэ (1), бэлэдиӈэн (1), гилдынакан (1), гульдыканчами (1), гумэчивкил (1), гунэн (1), дэгиктэнэ (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. быть[V]-HAB[PTCP]-SG-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Нимӈакан бо, нимӈаканду таргачинбивки.
Биракунду кадаркунбивки, бултылимэ, хэгдынде.
…нэнэде баргидадун Бэйбэрикан атыркэнбивки, дэр Умусликэнты чиркимай аркамадун…
Бэюнты удякбивки, бэюн бэюн удяман.
…тулгалун обрядтук, анты бэеды эӈэсинбивки.
…учуктал оӈколди одявкил, хэкупчумэмэбивки, чорилин — дюгани хоронин
…дылачакан уюктадяӈки няӈняли, симулабивки.
(скрыть контекст)

Форма бивки встречается в 24 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Ванавараӈи таткиттун юбилей (2013)1
Гарпарикан-мата (1980)7
Дуннэ баилин. «Бугава дэсутвэт» (2013)1
Конкурс «Мэнӈи турэн» (2013)1
Куюмбаӈи нонопты таткит-дюн (2013)1
Минӈи «Эвэды ин» газета (2013)1
«Мучун» – Омакта анӈани [2] (2013)1
Мэӈрундя-мата (1981)5
Олдонындя-акияндя, тадук Нюӈурдок Уняптукэннюн (1980)3
Ороды этэекитту бэлэн (2013)1
Северӈи тэгэды гукчанкит историян (2013)1
Сиктэнэй (1988)2
Со бэе Эринындя-мата (1981)1
Туруӈи авгарачимнил техникумду 70 анӈанил [1] (2013)1
Туруӈи авгарачимнил техникумду 70 анӈанил [2] (2013)1
Упкатңи илэл Буга̄ду бидерӣтын (2009)2
Хаварук ООО «Традиционнай Северӈи булталин» [2] (2013)1
Хула̄н тадук токтовкӣ (2011)2
Чинанайкун – эвэнки тэкэнын (1988)9
Чинанай Омолгичанын (1988)15
Эвэнкиткэр «Арктикаду» (2013)2
Эмукин оскечэ Умусли-мата (1980)8
Этэечимнилдулэ андаман (2013)1
20
Итого88