Частотность: 0,035% (42 употребления)

Наиболее частые левые соседи: окир (2), алагудянал (1), амакан (1), аӈаврэ (1), асундитмар (1), аят (1), бу (1), выставкалду (1), гунденэ (1), гэлэдет (1), дукуча (1), дуннэвун (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: анты (2), аят (2), сарэс (2), антылва (1), аял-гу (1), биксэ (1), бэлэдес (1), бэлэдэсун (1), давдырду (1), идук-кэ (1), илмактакар (1), инектэлчэл (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. [PRO]-PERS.2PL-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Эр выставкалдусуичэдес газеталдук минэлвэ тар илэлду…
…Норвегиядук илэ ханӈуктана: «Идук-кэсумэнӈи турэнмэ аят садерэс?» , доклад…
сусарэс элэ умун орондули турэчинмэ.
…унду, амакан албаран, илча, надытчамсубэлэдес амтыл, атыркар, онекол тарил…
Анӈанитыкин асундитмарсуэмэнмудес, ветеранал, морчамнил, кус…
…тапов докладван долчатнал куӈакар онсудялитчарас, дуннэвун дучама бисин?
Дюлэптывун мунду бисин, идусумэртын со итыгамнилди одярас, илмакт…
(скрыть контекст)

Форма су встречается в 15 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Алагуды совет (2013)1
Дуннэ баилин. «Бугава дэсутвэт» (2013)4
Конкурс «Мэнӈи турэн» (2013)7
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)3
Он умнэ булэсэл урилэндула эмэрэ (2010)2
Секция этнокультурнай алагувундули (2013)3
Таткитва эмэндын (2013)7
Туруӈи авгарачимнил техникумду 70 анӈанил [1] (2013)2
Туруӈи авгарачимнил техникумду 70 анӈанил [2] (2013)2
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [1] (2013)1
Чинанайкун – эвэнки тэкэнын (1988)1
Эвенкиядук сониӈил — давдымнилва денчанал (2013)1
ЭМР КМНС «Арун» ассоциацияду синмады конференциян (2013)2
Япониядук матал (2013)1
1
Итого38