Частотность: 0,094% (114 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: тыкэн (12), гэрбӣчэ̄ (4), хэгэвки (3), бихим (2), бэюн (2), горира (2), гэрбӣчэ̄л (2), ӣсӯс (2), тар (2), тыкэ (2), эмум (2), - (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: гунэн (2), хуручо (2), экэл (2), авра̄м (1), алагӯвумнӣн (1), анна (1), аӈадатын (1), арай (1), ахалча (1), ахӣ (1), ачин (1), би (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. сказать[V]-PROB-3PL
  2. сказать[V]-PF[PTCP]-SG-NOM
  3. сказать[V]-SIM.SS[CVB]

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…атор тар бинэвэ-дэ дёкена дявучаран,гуннэоми крайӈи хавады группава, тар бинэ…
Эмувувки, ичэвкэнывки, «Эр эмум,» —гуннэ.
…э о̄дяӈа̄н, Нуӈан Ӯгӯтмэр Омолгин,гуннэ, гэрбӣвдеӈэ̄н, Бэгин-Сэвэкӣ Давид…
Сэвэкӣ сундӯ тара̄гуннэсилбача̄н эчэ — сундӯ, хутэлдӯхун,…
Умунмэ, “буга улюкичанын”,гуннэ, тара экэл вара, бэлэдиӈэн синду.
Не̄хэӈдэлэ̄ви сӣ девуктэгуннэ, хавалдядяӈа̄с.
… гиркуктадярӣ эрэ̄хивчэ̄ бэе о̄гин,гуннэ, кэхэгӣчэ̄.
(скрыть контекст)

Форма гуннэ встречается в 19 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Алагуды совет (2013)1
Гарпарикан-мата (1980)16
Губернаторвун «севергар» статустулин (2013)1
Минӈи «Эвэды ин» газета (2013)1
Мэӈрундя-мата (1981)4
Олдонындя-акияндя, тадук Нюӈурдок Уняптукэннюн (1980)2
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)1
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)3
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)42
Сиктэнэй (1988)8
Со бэе Эринындя-мата (1981)6
Хо̄ бэе (2011)3
Хулакӣ тадук ама̄ка̄ (2011)1
Хула̄н тадук токтовкӣ (2011)1
Чинанайкун – эвэнки тэкэнын (1988)16
Чинанай Омолгичанын (1988)7
Эвэнкӣ тадук Киӈгит (2011)1
Эмукин оскечэ Умусли-мата (1980)9
1
Итого124