Частотность: 0,021% (25 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: бӯденэ (1), бӯчэ̄н (1), бэгиндук (1), гача̄с (1), гунчэнэв (1), дявӯчарӣва (1), дял (1), ичэмэ̄ӣвкӣл (1), мундук (1), нуӈан (1), о̄дярӣ (1), о̄нава̄н (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: биӈэхӣви (1), бичэ̄н (1), бэгинмэ (1), бэе (1), бэрдукин (1), гадянал (1), гунэн (1), дылви (1), дя̄рин (1), ичэденни (1), нонон (1), ӈэ̄лумӯхӣ (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. хороший[A]-SG-ACC

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Ахӣдӯви-ка гунчэ̄: «Бэгиндукаявагадянал, эрӯе эӈэ̄тыт гара-гӯ?»
Бэел сунэ ичэдэ̄тын, сӯаяваэкэллу о̄ра — сунӈӣ Няӈняды̄ Аминну…
Сӯ инэӈмэ̄н, бумӯк бэедӯаявао̄нававун, о̄н бӯ нуӈанма̄н бэгэдэ̄…
…̄н, тар тэгэмэ̄р О̄сиппа, нуӈан э̄вааявао̄нава̄н-да̄ эвкӣ-мэ̄т са̄ра бичэ̄.
…эрӯл о̄ча̄тын, упкат эрӯвэ о̄дяра,аявао̄дярӣ умун-кэт а̄чин».
…ан, си экинны атырканми, тарит синдуаяваонав.
…эсивэн ӈэнэлтэрэ энэл мэрвэ сокорро,аяваин хоктовон баканал.
(скрыть контекст)

Форма аява встречается в 4 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Гарпарикан-мата (1980)1
Мэӈрундя-мата (1981)1
Оларил асал денчалин (2013)1
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)18
Итого21