Частотность: 0,063% (76 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: таду (4), ӈэнэдевки (2), тыкэн (2), ахин (1), бакаран (1), бидерэн (1), гуннэ (1), гуннэл (1), дагадун (1), дагамадярыктын (1), дёлонойнун (1), дэгдевки (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: муринын (4), тар (4), тыкэн (2), умун (2), чинанайкун (2), авахиндял (1), акари (1), амикакун (1), амнанындя (1), ахакур (1), ахал-киливлил (1), бирава (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Бакаран —арайдюми илитчавки, гороптыкакун, катача…
арайур бэеӈилтын удянал удялитын эмэвкил…
арайхэгэкур эмэдевкил.
Ахин индерэнарай.
Мелнан, умнэкэн ехалби нынэн —арайчалбаткан мугдэкэчэндун улюкичэнын т…
Тыкэн тэгэтчэнэ,арайдолдыран — умнэт екун-ка дюма дагаду…
Тар ӈэнэдерэктын, дэгдерэктын,арайумун дуннэду айдан долдывран.
(скрыть контекст)

Форма арай встречается в 7 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Гарпарикан-мата (1980)12
Мэӈрундя-мата (1981)5
Сиктэнэй (1988)11
Со бэе Эринындя-мата (1981)1
Чинанайкун – эвэнки тэкэнын (1988)27
Чинанай Омолгичанын (1988)16
Эмукин оскечэ Умусли-мата (1980)4
Итого76