Частотность: 0,073% (88 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: ӈивэ-дэ (3), горово (2), ӣлэ̄-дэ̄ (2), сарэ (2), 30 (1), 80 (1), адагара (1), амӣндӯвар (1), байкитскай (1), баканал (1), бакара (1), бакаран (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: нуӈартын (3), аят (2), гундерӣвэ̄н (2), сэвэкӣ (2), уӈдэ (2), 2 (1), 3 (1), 80 (1), алагудями (1), а̄ра (1), асуканэ (1), бидерэ (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. отрицат_глагол[VNEG]-PF[PTCP]-PL-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…ра̄ ва̄кса̄л, бэлэннэ̄вчэ̄л мо̄лдӯ,энэлилара, нэ̄кэллу; бӣ-дэ̄, ге̄ва авду…
Бэйӈэ дылван лукиӈкитын эмугдэнунин,энэлнодарэ эптылэлвэн, билгаван, кавкава…
Мария О̄сипнӯн, тара̄энэлса̄ра, «Нуӈан дя̄лнӯнми, са̄рӣл бэ…
…̄лдыкса̄л, Нуӈан ӈӣлӣ гундерӣвэ̄нэнэлтыллэ, алагӯвумнӣлин мэ̄р мэ̄рвэр …
…ил ичулирэ, хадун хитэндиви бинэдин,энэл-дэ мэдучэрэ тали, он эду эвэнкиткэр…
…эрдуквэр адагасват, амаскипты бодовээнэлодерэ мэннги турэнмэ-дэ, тар со эру,…
…вунду бирэ, балдыра кэтэ омолгил векэнэлсарэ мэнӈи турэнмэ, инмэ.
(скрыть контекст)

Форма энэл встречается в 29 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Абасюсь (2011)2
Алагуды совет (2013)2
Гулэды ханӈук (2013)1
Дуннэ баилин. «Бугава дэсутвэт» (2013)1
Дялит: автоматизация униеду (2013)1
Конкурс «Мэнӈи турэн» (2013)2
Куюмбаӈи нонопты таткит-дюн (2013)1
Международнай тэгэл турэрдун тыргани (2013)1
Минӈи «Эвэды ин» газета (2013)2
Мэнӈи хаван (2013)1
Оларил асал денчалин (2013)2
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)25
«Орорво иргичимнил» Китайду (2013)1
Севергарду хэгды документ (2013)1
Севергар икэрдули (2013)1
Северӈи тэгэды гукчанкит историян (2013)3
Секция этнокультурнай алагувундули (2013)3
Туруӈи авгарачимнил техникумду 70 анӈанил [1] (2013)1
Турэн – илэды баин (2013)1
Хаварук ООО «Традиционнай Северӈи булталин» [1] (2013)6
Хаварук ООО «Традиционнай Северӈи булталин» [2] (2013)1
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [1] (2013)1
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [2] (2013)2
Эвэнкӣ тадук Киӈгит (2011)1
ЭМР КМНС «Арун» ассоциацияду синмады конференциян (2013)5
Эӈэсил асал (2013)1
Япониядук матал (2013)1
6
4
Итого80