Частотность: 0,060% (73 употребления)

Наиболее частые левые соседи: алачиллан (1), бега (1), бирал (1), дулиндыми (1), мирэдук (1), неӈненидук (1), нямапчул (1), сиӈилгэн (1), сонканду (1), сэгдэнэрэ (1), туранду (1), тэгэтчэӈкитын (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: агиду (1), амака (1), вадеӈас (1), галина (1), дылача (1), дюлдувар (1), илэ (1), мучунду (1), нонондун (1), оӈки (1), тар (1), улуки (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. сделать[V]-ADJR[A]-SG-NOM-POSS.3SG
  2. сделать[V]-ADJR[A]-SG-NOM
  3. сделать[V]-AG[N]:cn-SG-NOM-POSS.3SG
  4. когда[CONJ]

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

… сот аявки таткитту алагумнилва, идуокин-да гиркилэды бинэтын бирэн тадук ая…
Нуӈанокин-да куӈакардули хивинчаӈки, илмактал…
… дулиндыми, Галина Ивановна гунэн: —окинупкачин производство умунду бичэн ТХ…
… денчавки, чукал тыптурдук чайвэтын,окин-да энэ омӈоро орор тыпивурван, анты…
… кусин анӈанилин илтэндун балдыврил,окин-да денчадят, анты таманди мунду Дав…
… элэ боско нуӈанман ӈэнэлтэрэ, нуӈанокин-да илэнун гулдымэтивки садави он би…
Аятку булта биӈкин мучунду,окинбирал дяпкалдутын балдылиӈкил чукал,…
(скрыть контекст)

Форма окин встречается в 5 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Он умнэ булэсэл урилэндула эмэрэ (2010)1
Упкатңи илэл Буга̄ду бидерӣтын (2009)1
Хаварук ООО «Традиционнай Северӈи булталин» [1] (2013)1
Хулакӣ тадук ама̄ка̄ (2011)1
12
Итого16