Частотность: 0,018% (22 употребления)

Наиболее частые левые соседи: авра̄м (1), ая̄вкаллу (1), ая̄врӣл (1), борӣтналӣтын (1), бӯдем (1), до̄лдыкса̄л (1), дэктылэ̄лдивэр (1), дявӯчара (1), евреилдук (1), киристо̄с (1), мэ̄рвэр (1), мэ̄рнӯнмэр (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: авӈа̄тыхун (1), алагӯвумнӣлин (1), ая̄внагачӣнми (1), бидерӣгэчӣнин (1), бихӣвэхун (1), гунчэ̄ (1), ихиӈкитын (1), кэтэл (1), мэ̄рвэр (1), мэ̄рдӯвэр (1), мэ̄ртын (1), се̄рдивар (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. [PRO]-REFL-PL-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

… халгарвахун авча̄ бихикив, сӯ ня̄нмэ̄рмэ̄рдӯвэр халгарвар авӈа̄тыхун.
…̄лӣ кэтэл тэде̄рӣвэр сокордёӈотын,мэ̄рмэ̄рвэр униедеӈэ̄тын,
Нуӈартынмэ̄рмэ̄рнӯнмэр кухӣчэ̄лӣтын, со̄ткӯм…
… мит ӈэ̄рӣндӯ бидерӣл бимӣл, митмэ̄рмэ̄рдӯвэр дага бихип, Нуӈан омолгин…
…о̄надукин дӯннэн калтавча̄, мэ̄ртынмэ̄рмэ̄рнӯнмэр кухӣлчэ̄л.
Со̄хӣдянал, нуӈартынмэ̄рмэ̄рдуквэр ханӈӯдяча̄л: «Эр бэел га…
…ын». Нуӈан тара̄ гунчэ̄лэ̄н, иудеил,мэ̄рмэ̄рнӯнмэр со̄т муссэмэ̄тчэнэл, сур…
(скрыть контекст)

Форма мэ̄р встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)22
Итого22