Частотность: 0,018% (22 употребления)

Наиболее частые левые соседи: авра̄м (1), ая̄вкаллу (1), ая̄врӣл (1), борӣтналӣтын (1), бӯдем (1), до̄лдыкса̄л (1), дэктылэ̄лдивэр (1), дявӯчара (1), евреилдук (1), киристо̄с (1), мэ̄рвэр (1), мэ̄рнӯнмэр (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: авӈа̄тыхун (1), алагӯвумнӣлин (1), ая̄внагачӣнми (1), бидерӣгэчӣнин (1), бихӣвэхун (1), гунчэ̄ (1), ихиӈкитын (1), кэтэл (1), мэ̄рвэр (1), мэ̄рдӯвэр (1), мэ̄ртын (1), се̄рдивар (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. [PRO]-REFL-PL-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…а̄ илбэ̄нэлӣтын, Минӈӣвэ дӯннэвэвмэ̄рмэ̄рдулӣвэр борӣтналӣтын, тар тэг…
Этэечимнӣлтынмэ̄рмэ̄рнӯнмэр муссэмэ̄чилчэ̄л.
мэ̄рмэ̄рвэр ая̄врӣл бихиксун, сӯ Минӈи…
…̄лӣ кэтэл тэде̄рӣвэр сокордёӈотын,мэ̄рмэ̄рвэр униедеӈэ̄тын,
…сунэ ая̄внагачӣнми, сӯ ня̄н тыкэ̄нмэ̄рмэ̄рвэр ая̄вкаллу.
…бэгэдэ̄дэ̄н ӈэ̄лумӯхӣвэ о̄налӣвармэ̄рмэ̄рдӯвэр улгучэ̄кэллу, мэ̄мэ̄рилду…
Тадукмэ̄рмэ̄рнӯнмэр гумэ̄тчэ̄л: «Хуӈту нёрам…
(скрыть контекст)

Форма мэ̄р встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)22
Итого22