Частотность: 0,040% (48 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: сэвэкӣ (2), абасюсь (1), ала̄ткэл (1), аминин (1), бисэ̄с (1), бичэтын (1), воробьева (1), ганалви (1), гэрбилвэтын (1), данӣлдӯ (1), дялдуви (1), евгения (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бэгин (2), хиргэ̄чэ̄ (2), алагӯлча̄ (1), алагӯмнӣлдук (1), ама̄ка̄н (1), аминми (1), арчаран (1), би (1), бӣ (1), бидерӣн (1), бихим (1), бо̄ка̄н (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. сказать[V]-IMPF-PROB-3PL

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

— Тэлэ-лэ-лэ-лэ! —гунденэ, тариӈин, “тэлэ-лэ-лэ” одяна дялви …
…Исраильдӯ, Иудадӯ-да̄ силбадяча̄н,гунденэ: «Эрӯлвэр хоктолвор эмэ̄нкэллу, Ми…
…тэӈки, олломидяӈки окин-да хэрэкэлдугунденэ, — Эӈнэкэллу мутӈи дуннэвэ ясарэ…
…т нуӈан эӈки тэгэрэ гиркумат ӈэнэӈкигунденэ, — Оронмо эвлэ.
…деӈкил одёлду, итылду: Эвкэ сокатчэ,гунденэ, би валеӈав мотыя, би вадеӈав багдэ…
…лва Стас Увачан хэгдыкэтнэ ичэвкэнэнгунденэмэртын оналватын.
…Иаков омолгилви Египеттула̄ уӈилчэ̄,гунденэ: «Ня̄н ӈэнэкэллу, девгэ̄евун униекэ…
(скрыть контекст)

Форма гунденэ встречается в 18 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Абасюсь (2011)3
Минӈи «Эвэды ин» газета (2013)1
«Мучун» – Омакта анӈани [2] (2013)1
«Мучун» – Омакта аннгани [1] (2013)1
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)1
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)1
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)29
Секция этнокультурнай алагувундули (2013)1
Таткитва эмэндын (2013)2
Хавал мудана ачин (2013)1
Хе̄ӈа̄н тадук хула̄н (2011)1
Хо̄ бэе (2011)1
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [1] (2013)4
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [2] (2013)1
Чинанайкун – эвэнки тэкэнын (1988)1
Эӈэсил асал (2013)1
Этэечимнилдулэ андаман (2013)1
2
Итого53