8 слов на дистанции от «хаваливи»

Порог:

СловоформаQxПримеры употребления
1i бисим1 
2i бултамни1 
3i ветеран1 
4i галина1 
5i кэтэвэ1 
6i он1 
7i отчетылва1 
8i самэлкивча1