41 слово на дистанции от «хавалвэ»

Порог:

СловоформаQxПримеры употребления
1i одянал3 
2i аят2 
3i одяра2 
4i татыдянал2 
5i аӈанэл1 
6i ангами1 
7i борилдыра1 
8i бултадыва1 
9i бэйӈэды1 
10i бэлэми1 
11i бэлэмэтчэнэл1 
12i гулэсэгту1 
13i да1 
14i дулиндыми1 
15i дюктэ1 
16i историческаилва1 
17i итыгадями1 
18i итыгарав1 
19i ичэвкэннэл1 
20i ичэтнэдел1 
21i кмнс1 
22i мэртын1 
23i ӈэнэвденэ1 
24i одярав1 
25i омакта1 
26i оми1 
27i он1 
28i оран1 
29i очав1 
30i предметылва1 
31i преференциява1 
32i савка1 
33i савкал1 
34i савканденэ1 
35i саӈанэдавэр1 
36i тавми1 
37i тырганитыкин1 
38i увирденэл1 
39i умнэ1 
40i эӈэсимэрит1 
41i этэдовэр1