6 слов на дистанции от «материалвэ»

Порог:

СловоформаQxПримеры употребления
1i газета1 
2i итыгалди1 
3i куӈакар1 
4i мэнӈи1 
5i окитту1 
6i хавун1