18 слов на дистанции от «биргэлвэ»

Порог:

СловоформаQxПримеры употребления
1i кэтэ3 
2i нуӈардӯтын2 
3i бинӣвэ̄н1 
4i биргэлвэ-дэ̄1 
5i биргэлвэ-кэт1 
6i бодонол1 
7i бэелдӯн1 
8i гуннэгэчӣнми1 
9i дукувча̄л1 
10i дэ̄1 
11i ихивракив1 
12i кат1 
13i кэхэгӣдэ̄ви1 
14i мудандула̄н1 
15i нуӈардула̄тын1 
16i ня̄н1 
17i тарил1 
18i ургэ1