5 слов на дистанции от «авахиндява»

Порог:

СловоформаQxПримеры употребления
1i толбой5 
2i тар2 
3i да1 
4i дэ1 
5i толбоиндя1