Частотность: 0,322% (390 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: сэвэкӣ (9), бӣ (6), нуӈан (4), бӯ (3), ичэксэ̄л (3), нуӈартын (3), са̄ра (3), авра̄м (2), амаскӣ (2), аминин (2), бэгин (2), бэе (2); показать все.

Наиболее частые правые соседи: нуӈан (6), сэвэкӣ (5), бэел (4), гунчэ̄ (4), сэвэкӣ-кэ (4), упкат (4), бичэ̄ (3), ва̄да̄ви (3), кэ̄не̄декэллу (3), тар (3), ахӣ (2), бӣ (2); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

нуӈанма̄н, няӈнядӯ бихӣ Эӈэхӣмэмэвэ, кэ̄не…
…нтын сурулдылчэ̄, алагӯвумнӣлин-кануӈанма̄нэчэ̄л та̄гра.
Тэгэ̄ Сэвэкӣ дюлэдӯн силгинилчэ̄н,нуӈанма̄н, Моисе̄йва-да̄, Нуӈан бо̄ка̄нма̄н, …
… Нуӈандӯн мӣнэ̄врӣ итыва̄н о̄ча̄,нуӈанма̄нӢсӯс, гуннэ, гэрбӣчэ̄л.
Давид тара̄ са̄кса̄,нуӈанма̄нарчаптыкӣ мэ̄нӈӣлви кухӣмнӣлви у…
…около̄к бэе а̄нӈӯ ӈа̄ладукин гача̄,нуӈанма̄нта̄нча̄.
…ӣви, экэл хитэнди гэрбӣрэ, хитэндинуӈанма̄нгэрбӣдерӣ бэевэ Бэгин, энэ кэхэгӣ…
(скрыть контекст)

Форма нуӈанма̄н встречается в 13 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Бадялакӣ-апа̄ (2011)8
Картус (2011)2
Омо̄сов-брудя̄га (2012)4
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)1
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)4
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)349
О̄н мундука̄н хэдюнин ка̄хика о̄дан (2012)3
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)7
Хо̄ бэе (2011)2
Хулакӣ тадук ама̄ка̄ (2011)2
Хула̄н тадук токтовкӣ (2011)1
Хэвэкӣнӯн ӈинакин тадук Ха̄ргӣ (2011)1
Эвэнкӣ тадук Ама̄ка̄-ибдерӣ (2011)3
Итого387