Частотность: 0,016% (20 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: авадытыкин (1), арулиӈки (1), дырамдулин (1), дюлакир (1), иелтын (1), иливча (1), ирэктэ (1), кэтэтын (1), мурэли (1), одеврэ (1), онёвчэл (1), орорду (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: амутыл (1), антыптыкил (1), бегала (1), бивки (1), биксэтын (1), бирал (1), биси (1), гугдадун (1), дагадун (1), даран (1), кэтэ (1), ӈонымдымарил (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. дерево[N]:cn-PL-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…кэтэвэ молва гэлэдечэн, эпкэрэмэл-кэмолдаран ачир бичэтын.
Улукил-кэ кэтэтынмолсекталдулин тырганива микчаллудяра.
Агиду антыптыкир кэтэ хуӈтулмолбиси, эмэвчэл-дэ бимчэвун!
…н бираялнун, олломэтчэдэвэр, опкоролмолбидэтын, дептылэ орорду — лалбукал, …
НЭГНЕНИДУ упкачин аги арулиӈки,моломакталди авданналди удылиӈкил, балд…
…, иду нунган гулэтын бичэн тадук дюрмоласикта асиктаканнун илитчарил одеврэ…
Хутэнӈэктын орор, былдыллакин чука,молчутучал орактын, кукты куктыллэкин, …
(скрыть контекст)

Форма мол встречается в 6 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Дуннэ баилин. «Бугава дэсутвэт» (2013)3
«Мучун» – Омакта аннгани [1] (2013)1
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [2] (2013)1
Эӈэсил асал (2013)1
8
6
Итого20