Частотность: 0,052% (63 употребления)

Наиболее частые левые соседи: права (7), тадук (3), бидэтын (2), кмнс (2), тэгэды (2), эвивэн (2), 69 (1), алагумни (1), аямамат (1), аяралдыл (1), башкирияду (1), бинэвэн (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: права (5), музыка (3), тадук (3), бисин (2), пальчин (2), 2012 (1), арчара (1), бинэлин (1), биология (1), гарантиян (1), гункэллу (1), дулугу (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

1. Илтыкин о̄мачинди обществодяринбисин, эмаду нуңан аямамат һэгдындер…
…лдулин эду индерил тадук антыл правадяринбисил, законилва алагувундули антыл …
… Ивановна Верхотурова алагумни химиядяринВанавараӈи дулугу таткитту бисин.
…дылбирин костюмди тэтывучэрил музыкадяринэвилин, залдулавэр ирэ.
…ациялду итыганал эрул биксэлин правадяриняӈудярилва КМНС тэгэлду тадук биксэл…
Хата правадяриннуӈардутын бирэн.
…титуция статьялдун 69 тадук 72 правадярингарантиял РФ хулукурду тэгэлду умнэ …
(скрыть контекст)

Форма дярин встречается в 20 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Алагуды совет (2013)4
«Арун» балдынадук одалан (2013)12
Ванавараӈи таткиттун юбилей (2013)3
Губернаторвун «севергар» статустулин (2013)2
Дуннэ баилин. «Бугава дэсутвэт» (2013)2
Дялит: автоматизация униеду (2013)1
Законодательнай собранияду Анатолий Амосов: «Бэлэды тамавурин КМНС-ту балдыдяӈал» (2013)2
Международнай тэгэл турэрдун тыргани (2013)1
«Мучун» – Омакта анӈани [2] (2013)1
Мэнӈи хаван (2013)1
Ороды этэекитту бэлэн (2013)1
«Орорво иргичимнил» Китайду (2013)1
Севергар икэрдули (2013)8
Таткитва эмэндын (2013)1
Упкатңи илэл Буга̄ду бидерӣтын (2009)9
Хавал мудана ачин (2013)4
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [2] (2013)1
ЭМР КМНС «Арун» ассоциацияду синмады конференциян (2013)5
Япониядук матал (2013)3
1
Итого63