Частотность: 0,049% (59 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: тар (3), бихӣ (2), бичэ̄ (2), ириктэлнӯн (2), уркэн (2), адылвар (1), алагӯвумнӣлдукин (1), алагӯвумнӣлин (1), бакада̄тын (1), балдыдярӣ (1), билчэ̄ (1), бира (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: уркэ (2), уркэн (2), хулгакӣт (2), алагӯвумнӣлдӯви (1), ала̄тчаран (1), алтама (1), амардукин (1), амудин (1), а̄чин (1), баргида̄ла̄н (1), билчэ̄ (1), бира (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Тэ̄лӣ Соломон, хулгакӣтдагадӯнумӣвувча̄л бэел дюлэдӯтын иликса̄,…
…̄врэн-дэ̄, мо̄тки ӯирэн ириктэлнӯндагадӯн.
Бэгин нуӈандагадӯнэӈэ̄тын бирэ гунчэнэ, ӈэ̄лэликсэ̄, т…
…ю̄н тулгидэ̄дӯн бо̄ка̄рнӯн гулувундагадӯнсилӯтчача̄.
Ӣсӯс тэлэвчэ̄ дӯннэндагадӯнмо̄л, чӯкал балдыдяча̄тын.
…мнэ̄кэ̄н Исраиль бэелин Иорда̄н бирадагадӯнурӣнчэ̄л.
Бӣ уркэдагадӯн, илитчана, коӈкодём: ӈӣ-дэ̄ Минӈӣ…
(скрыть контекст)

Форма дагадӯн встречается в 2 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Бадялакӣ-апа̄ (2011)2
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)57
Итого59