Частотность: 0,029% (35 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: албаӈкин (1), амакал-нимӈакаласэл (1), бакадатын (1), бега (1), бидэн (1), булта (1), вадеӈкитын (1), гэрбин (1), дю (1), ирэктэлдук (1), лалбукалди (1), мучунду (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: болонива (1), булта (1), бэйӈое (1), гугдан (1), даран (1), инектэдеми (1), итыладеӈкитын (1), километрал (1), киран (1), нуӈардулитын (1), нуӈартын (1), орон (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. быть[V]-NR[N]:cn-SG-NOM-POSS.3SG
  2. быть[V]-PST.ITER-3SG

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…аӈнядяӈкитын самӈисал, умукэн самӈинбиӈкинтунӈаду — нюӈунду орорду, нуӈартын т…
Гуниӈкитын, ӈолэмбиӈкинхуювдеми бйӈэл соксэвэтын, эвкэ бурэ…
Гугданбиӈкинметрэвэл калтакан.
Упкатту хавабиӈкин.
Элэ халдутын эвэнкилду хуӈту хаватынбиӈкин, тарит хуӈтут тугэды булта
Аятку бултабиӈкинмучунду, окин бирал дяпкалдутын балд…
…кит, иду нуӈартын бидеӈкитын, гэрбинбиӈкинболодёкит.
(скрыть контекст)

Форма биӈкин встречается в 2 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)1
34
Итого35