Частотность: 0,029% (35 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: албаӈкин (1), амакал-нимӈакаласэл (1), бакадатын (1), бега (1), бидэн (1), булта (1), вадеӈкитын (1), гэрбин (1), дю (1), ирэктэлдук (1), лалбукалди (1), мучунду (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: болонива (1), булта (1), бэйӈое (1), гугдан (1), даран (1), инектэдеми (1), итыладеӈкитын (1), километрал (1), киран (1), нуӈардулитын (1), нуӈартын (1), орон (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. быть[V]-NR[N]:cn-SG-NOM-POSS.3SG
  2. быть[V]-PST.ITER-3SG

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Хэ, тар амакал-нимӈакаласэл хаватынбиӈкин.
Тар урунипчу праздникбиӈкин.
Элэ халдутын эвэнкилду хуӈту хаватынбиӈкин, тарит хуӈтут тугэды булта
Чипичал нёрамнитынбиӈкинкиран, тадук амардун дюр гагил, укэн…
Нуӈардутын-да кэтэ хавабиӈкин.
Нулгитын тырганидубиӈкиндян-мэл километрал.
…упкатван дюганива, нононмэн болонивабиӈкинолло. Болотки, бургуллэктын мотыл, б…
(скрыть контекст)

Форма биӈкин встречается в 2 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)1
34
Итого35