Частотность: 0,078% (94 употребления)

Наиболее частые левые соседи: тар (6), ахӣ (2), ӣсэ̄ (2), нуӈанма̄н (2), авгаранави (1), бадялакӣнӯн (1), бӣ (1), бидечэ̄ (1), бэедӯ (1), ганан (1), ге̄-ка (1), гуннэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: умун (3), ахӣ (2), бидерэн (2), нуӈандӯн (2), тэгэтчэрэн (2), улӣсэ̄ (2), ахӣнан (1), бӣ (1), бихим (1), бӯчэ̄ (1), бэгиндӯн (1), бэе (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…Есевон, Елен, Авдон, Самсон, Самуил.ахӣ
…н, гэлэ̄нэвэ̄н-дэ̄ упкатпа̄н бӯчэ̄.ахӣ
…га бэе надан со̄хӣрӣдукин умунтын.ахӣ
…алӣм, тамӯрал дёлол, бинӣ мо̄н...ахӣ
…э̄т бумӯлчэ̄, бумӯликсэ̄, сэ̄мчэ̄.ахӣ
…а̄нтада̄ви ко̄талӣн гада̄ви эмэчэ̄.ахӣ
…чӣ имӯрэрвэ кэтэтмэр эчэ̄н эмуврэ.ахӣ
(скрыть контекст)

Форма ахӣ встречается в 6 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Бадялакӣ-апа̄ (2011)1
О̄н бэе дӯндэ хэргидэ̄лэ̄н бурурэн (2011)3
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)2
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)51
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)2
Хо̄ бэе (2011)6
Итого65