Частотность: 0,017% (21 употребление)

Наиболее частые левые соседи: эвкил (2), 3 (1), амаски (1), антылду (1), би (1), бидерил (1), бэлэдес (1), горо (1), кэтэ (1), матал (1), месодяна (1), нуӈан (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: алагувумнил (1), алагумнилнун (1), антыл (1), бирэктын (1), конкурсалтын (1), куӈакар (1), маутван (1), мэ̄нңи (1), онекол (1), сайтла (1), сокоривра (1), улгучэмэттэ (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Кэтэ кэргэр соливчал, идуамтылэлэ лучадыт улгучэмэттэ.
…н албаран, илча, надытчам су бэлэдесамтыл, атыркар, онекол тарил нерапты гера…
…и эвэды турэн век кэргэндук месоран,амтылэвкил улгучэмэттэ, тарит куӈакар эвк…
…эду Виктория Александровна Булатова,амтылнуӈан хавалин аят кэнедерэ.
… садерэ, минду хадун хэгдыкэтмэ оранамтылбинэвэтын ичэми эду, би сотуруним.
«амтылэвирдун» би маутва мауллучав элэкэси…
…лдук иргитчэнэл, эдук оран-да, эвкиламтылсавкаватын хулукундуквэр куӈакар тат…
(скрыть контекст)

Форма амтыл встречается в 14 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Алагуды совет (2013)2
Минӈи «Эвэды ин» газета (2013)1
«Мучун» – Омакта аннгани [1] (2013)2
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)2
Оларил асал денчалин (2013)1
«Орорво иргичимнил» Китайду (2013)1
Севергарду хэгды документ (2013)1
Секция этнокультурнай алагувундули (2013)1
Таткитва эмэндын (2013)2
Турэн – илэды баин (2013)1
Упкатңи илэл Буга̄ду бидерӣтын (2009)1
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [2] (2013)2
Эвэнкиткэр «Арктикаду» (2013)2
Эӈэсил асал (2013)1
Итого20