Частотность: 0,017% (21 употребление)

Наиболее частые левые соседи: эвкил (2), 3 (1), амаски (1), антылду (1), би (1), бидерил (1), бэлэдес (1), горо (1), кэтэ (1), матал (1), месодяна (1), нуӈан (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: алагувумнил (1), алагумнилнун (1), антыл (1), бирэктын (1), конкурсалтын (1), куӈакар (1), маутван (1), мэ̄нңи (1), онекол (1), сайтла (1), сокоривра (1), улгучэмэттэ (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

3.амтылмэ̄нңи һутэлду татыганматын синмами …
…алагумнил мэннги турэндули бирэ, элэамтыл, элэ амтылдук мэннги хэгдыкэчин нгэ…
… инистэ, таду-да бу балдырав, туг-дэамтылхэгды кэргэндун.
… линейкатын аӈаврэн, ило кэтэ матал,амтыл, алагувумнил алагумнилнун эмэрэ, сэ…
Кэтэ кэргэр соливчал, идуамтылэлэ лучадыт улгучэмэттэ.
…эду Виктория Александровна Булатова,амтылнуӈан хавалин аят кэнедерэ.
…презентациятын, ехорье конкурсалтын,амтылэвиртын, «Агиды хоктон», асады конку…
(скрыть контекст)

Форма амтыл встречается в 14 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Алагуды совет (2013)2
Минӈи «Эвэды ин» газета (2013)1
«Мучун» – Омакта аннгани [1] (2013)2
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)2
Оларил асал денчалин (2013)1
«Орорво иргичимнил» Китайду (2013)1
Севергарду хэгды документ (2013)1
Секция этнокультурнай алагувундули (2013)1
Таткитва эмэндын (2013)2
Турэн – илэды баин (2013)1
Упкатңи илэл Буга̄ду бидерӣтын (2009)1
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [2] (2013)2
Эвэнкиткэр «Арктикаду» (2013)2
Эӈэсил асал (2013)1
Итого20