Частотность: 0,054% (66 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: кэтэ (3), кэтэвэ (2), туг-дэ (2), 180 (1), 35 (1), авадытыкин (1), агентствалин (1), амаргут (1), аниӈкил (1), антылду (1), багдарин (1), бирэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бинэл (2), 2 (1), авадытыкин (1), анивурва (1), анӈаниду (1), байкиттук (1), бирэ (1), бододуктын (1), газета (1), городук (1), государстваду (1), гукчадылва (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. [PRO]-INT-SG-DIR-POSS.3SG

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…агилвун, хоилвун таре молди хакувра,авадытыкинчалбар — багдарин, лирбима, кивэ, гу…
…акан биӈэсидукив тар хавалди татына,авадытыкинилэды тэтылвэ, идэгэлвэ уллидем, эси…
…умни упкачитви савканалви ичэвкэнэн,авадытыкинконкурсалду тадук гукчанкилду итыгад…
…вун, окир куӈакар савуртын классилдуавадытыкинбирэ.
…э симулара илэл дылилтын, нунгнимнилавадытыкинбинэл эли сот ханнгуктавумчал.
Эси эрилдули хавалдяраавадытыкинкрайӈи министерствалин, агентствалин…
Индерэ нямадидук хэлэкэавадытыкинтэгэл тэгэткэрнун мэнӈит турэтчэнэл.
(скрыть контекст)

Форма авадытыкин встречается в 31 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Алагуды совет (2013)1
«Бугал танчэрил» – 2013 (2013)1
Губернаторвун «севергар» статустулин (2013)1
Дуннэ баилин. «Бугава дэсутвэт» (2013)6
Дялит: автоматизация униеду (2013)2
Законодательнай собранияду Анатолий Амосов: «Бэлэды тамавурин КМНС-ту балдыдяӈал» (2013)1
Илмакталду поход (2013)1
Конкурс «Мэнӈи турэн» (2013)4
Куюмбаӈи нонопты таткит-дюн (2013)4
Международнай тэгэл турэрдун тыргани (2013)2
Минӈи «Эвэды ин» газета (2013)2
«Мучун» – Омакта аннгани [1] (2013)1
«Мучун» – Омакта анӈани [2] (2013)1
Мэнӈи хаван (2013)1
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)3
Оларил асал денчалин (2013)3
Ороды этэекитту бэлэн (2013)1
«Орорво иргичимнил» Китайду (2013)3
Секция этнокультурнай алагувундули (2013)3
Таткитва эмэндын (2013)2
Туруӈи авгарачимнил техникумду 70 анӈанил [2] (2013)1
Турэн – илэды баин (2013)1
Упкатңи илэл Буга̄ду бидерӣтын (2009)5
Хаварук ООО «Традиционнай Северӈи булталин» [1] (2013)1
Хаварук ООО «Традиционнай Северӈи булталин» [2] (2013)2
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [1] (2013)2
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [2] (2013)2
Эвенкиядук сониӈил — давдымнилва денчанал (2013)1
Эвэнкиткэр «Арктикаду» (2013)5
Эӈэсил асал (2013)2
Япониядук матал (2013)1
Итого66