Частотность: 0,036% (44 употребления)

Наиболее частые левые соседи: 15 (1), 160 (1), авадытыкин (1), анӈанилди (1), арчалдыра (1), аядымалва (1), бирэ (1), бирэн (1), вице-президент (1), вузилдун (1), гара (1), гиранэн (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: 50 (1), аборигенал (1), алагувундули (1), баилин (1), бинэдукин (1), бирэн (1), бисин (1), бододерэ (1), ганал (1), гаран (1), городылдук (1), гукчанкил (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…унаснэл, студенталва 1 — 3 курсалдукроссияӈивузилдун ханӈуктарактын, дялитналват…
…л танчэрил» нян илэлду салдывкандерэроссияӈиСевер хулукур тэгэлду дивэмэ культур…
Сонкан бега мудандун упкаттуроссияӈидулугу таткичилду торжественнай лине…
2010 анӈанидуроссияӈиКубокту гулэсэг Солнечнай тадук Белы…
Мэнӈи зачеттули давдыранроссияӈиКубокту морчакит таӈулин Ирина Журав…
…омнай округту дюро суглан хаван бичэроссияӈиэвэнкилдун, антыл умунупнэ индерэ Са…
…сборнай командава, антыл гева билэвэроссияӈиКубоктули севергар гукчанкилдулин га…
(скрыть контекст)

Форма россияӈи встречается в 17 текстах:

ТекстКоличество употреблений
«Арун» балдынадук одалан (2013)3
«Бугал танчэрил» – 2013 (2013)7
Ванавараӈи таткиттун юбилей (2013)5
Виктор Гаюльскай: «Севергар инмэн одёнэл» (2013)1
Дуннэ баилин. «Бугава дэсутвэт» (2013)1
Конкурс «Мэнӈи турэн» (2013)1
Международнай тэгэл турэрдун тыргани (2013)1
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)2
Оларил асал денчалин (2013)2
«Орорво иргичимнил» Китайду (2013)1
Северӈи тэгэды гукчанкит историян (2013)10
Секция этнокультурнай алагувундули (2013)1
Таткитва эмэндын (2013)3
Хавал мудана ачин (2013)1
Эвэнкиткэр «Арктикаду» (2013)1
Эӈэсил асал (2013)1
Япониядук матал (2013)3
Итого44