Частотность: 0,024% (29 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: агиды (1), аӈарэ (1), аситай (1), баскетбол (1), бидеӈкитын (1), бо (1), булэрду (1), девдэтын (1), дярин (1), залдун (1), илэлвэн (1), индерэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бирэн (2), анӈанитыкин (1), ачин (1), ачир (1), аят (1), бар-сох (1), бичэтын (1), дявучадячатын (1), ирукталчатын (1), куӈакар (1), нулгиктэдедэвэр (1), нуӈан-да (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. [PRO]-PERS.3PL-DAT

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

нуӈардутынбулталдеӈас аситай, хутэтэй.
Традиционнай самалдыннуӈардутын«Хэйро» бирэн, антыва нодэ асаткар с…
…у урикичилду илэл горово бидеӈкитын,нуӈардутынанӈанитыкин урикитчэӈкитын, дялнунма…
нуӈардутынкомпьютер бирэн, интернет тадук ургэ…
Буливсик гиркие ачин, ӈинуӈардутынкаларудян, колобоӈден, тэтыгэлэтын у…
… эси булталчал кэтэтмэрит мотылва. —нуӈардутынуллэ кэтэтмэр, багдакэду хулитмэкэн.
…кетбол, суксиллал — упкачин эр бичэннуӈардутын.
(скрыть контекст)

Форма нуӈардутын встречается в 17 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Алагуды совет (2013)1
«Арун» балдынадук одалан (2013)1
Дуннэ баилин. «Бугава дэсутвэт» (2013)1
Дялит: автоматизация униеду (2013)1
Конкурс «Мэнӈи турэн» (2013)1
Куюмбаӈи нонопты таткит-дюн (2013)1
Международнай тэгэл турэрдун тыргани (2013)1
«Мучун» – Омакта анӈани [2] (2013)1
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)2
Таткитва эмэндын (2013)1
Туруӈи авгарачимнил техникумду 70 анӈанил [1] (2013)1
Турэн – илэды баин (2013)1
Чинанай Омолгичанын (1988)1
Эвенкиядук сониӈил — давдымнилва денчанал (2013)1
Эӈэсил асал (2013)1
Этэечимнилдулэ андаман (2013)1
9
Итого26