Частотность: 0,029% (35 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: албаӈкин (1), амакал-нимӈакаласэл (1), бакадатын (1), бега (1), бидэн (1), булта (1), вадеӈкитын (1), гэрбин (1), дю (1), ирэктэлдук (1), лалбукалди (1), мучунду (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: болонива (1), булта (1), бэйӈое (1), гугдан (1), даран (1), инектэдеми (1), итыладеӈкитын (1), километрал (1), киран (1), нуӈардулитын (1), нуӈартын (1), орон (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. быть[V]-NR[N]:cn-SG-NOM-POSS.3SG
  2. быть[V]-PST.ITER-3SG

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Халгардин, дэгтэннэлдин нуӈандунбиӈкинорон.
Нулгитын тырганидубиӈкиндян-мэл километрал.
…аӈнядяӈкитын самӈисал, умукэн самӈинбиӈкинтунӈаду — нюӈунду орорду, нуӈартын т…
Бултаденэл, мотылва, хэгдыгу хавабиӈкинбакадатын бэйӈое.
Чипичал нёрамнитынбиӈкинкиран, тадук амардун дюр гагил, укэн…
Со эрупчубиӈкин, окин эӈкин балдыра няӈта. Тэли улу…
…, чайе, сахэръе, турукэе. Нуӈаннунинбиӈкинпэктырэвунин, котон, пуртан.
(скрыть контекст)

Форма биӈкин встречается в 2 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)1
34
Итого35