Частотность: 0,049% (59 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: 120 (1), авады̄птыкир (1), арчаӈа̄т (1), а̄хина (1), ахӣ-тэгэмэ̄р (1), а̄чир (1), бикӣттӯ (1), бэел (1), бэел-дэ̄ (1), бэелин (1), бэлэтӈэ̄тыл (1), гиркилин (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: дукувча̄л (2), алагӯвумнӣл (1), амарӯлта̄т (1), аха̄л (1), биӈэ̄т (1), бихӣл (1), бичэ̄лӣн (1), бургивчэ̄л (1), бэел (1), бэелдӯ (1), бэелдӯ-гӯ (1), городыл (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. бывший[A]-SG-NOM-POSS.3PL

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…нуӈартын Исраиль бэелдӯн мучӯвча̄лбичэ̄тын, тар Кириат-Иарим гунмурӣ бикӣтту…
…дӯ, Савскай ахӣ-тэгэмэ̄р дӯннэлинбичэ̄тын.
…адан ты̄хинча тунӈа няма̄ кухӣмнӣлбичэ̄тын.
…да̄ бичэ̄лӣн, евреилдук хуӈтутмэрилбичэ̄тын, тарит нуӈарнӯнтын булэнмэ̄тчэвкӣ…
…ерӣ ӈэ̄рӣвучӣл нуӈанма̄н арчаӈа̄тбичэ̄тын.
…сэ̄л, мэ̄нӈӣвэр эрӣнмэр дыхӯтӈэ̄тбичэ̄тын.
…ай мо̄дук о̄вча̄л, алтанди дахивча̄нбичэ̄тын.
(скрыть контекст)

Форма бичэ̄тын встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)59
Итого59