Частотность: 0,007% (9 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: бэйӈо (1), дялдаӈкитын (1), кэдэрэдеӈкитын (1), кэтэ (1), радио (1), сонкан (1), удя (1), улуки (1), чука (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бакавка (1), бултадеӈкил (1), горотморъе (1), орорду (1), орорнун (1), туру (1), уллэ (1), уринчэӈкитын (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Агиду кэтэ бэйӈобисикин, орорнун ӈэнэдерил асал алачиӈкитын…
Хадун, ачинбисикиндептылэ, бэел бултадеӈкил сонӈакичин…
Улуки кэтэбисикин, таду дюллэе-илаллая уринчэӈкитын.
…э тугэдылдук урикичилдук, бэйӈэ кэтэбисикин.
Ая лалбука, лавикта, чукабисикин, горотморъе уринчэдеӈкитын, готая х…
Кэтэ уллэбисикин— бучидяӈкитын, хуликтэӈкитын Асал-д…
…вэ-ювурвэ дёкенкитын, дептылэ орордубисикиндялдаӈкитын нулгилвэл дюлэски.
(скрыть контекст)

Форма бисикин встречается в 2 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Алагуды совет (2013)1
8
Итого9