Частотность: 0,017% (21 употребление)

Наиболее частые левые соседи: эвкил (2), 3 (1), амаски (1), антылду (1), би (1), бидерил (1), бэлэдес (1), горо (1), кэтэ (1), матал (1), месодяна (1), нуӈан (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: алагувумнил (1), алагумнилнун (1), антыл (1), бирэктын (1), конкурсалтын (1), куӈакар (1), маутван (1), мэ̄нңи (1), онекол (1), сайтла (1), сокоривра (1), улгучэмэттэ (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…презентациятын, ехорье конкурсалтын,амтылэвиртын, «Агиды хоктон», асады конку…
Суриӈнэдуамтылмаутван, савкаван куӈакандук аливувк…
…и эвэды турэн век кэргэндук месоран,амтылэвкил улгучэмэттэ, тарит куӈакар эвк…
«Би мэдэм, он мэртынамтыл, антыл мэнӈи турэнмэ садерэ, эвкил …
«амтылэвирдун» би маутва мауллучав элэкэси…
… садерэ, минду хадун хэгдыкэтмэ оранамтылбинэвэтын ичэми эду, би сотуруним.
… тэгэткэр век орорво сокорро, туг-дэамтылхавалвэтын энэл татыра, мэнӈи турэрв…
(скрыть контекст)

Форма амтыл встречается в 14 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Алагуды совет (2013)2
Минӈи «Эвэды ин» газета (2013)1
«Мучун» – Омакта аннгани [1] (2013)2
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)2
Оларил асал денчалин (2013)1
«Орорво иргичимнил» Китайду (2013)1
Севергарду хэгды документ (2013)1
Секция этнокультурнай алагувундули (2013)1
Таткитва эмэндын (2013)2
Турэн – илэды баин (2013)1
Упкатңи илэл Буга̄ду бидерӣтын (2009)1
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [2] (2013)2
Эвэнкиткэр «Арктикаду» (2013)2
Эӈэсил асал (2013)1
Итого20