Частотность: 0,017% (21 употребление)

Наиболее частые левые соседи: эвкил (2), 3 (1), амаски (1), антылду (1), би (1), бидерил (1), бэлэдес (1), горо (1), кэтэ (1), матал (1), месодяна (1), нуӈан (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: алагувумнил (1), алагумнилнун (1), антыл (1), бирэктын (1), конкурсалтын (1), куӈакар (1), маутван (1), мэ̄нңи (1), онекол (1), сайтла (1), сокоривра (1), улгучэмэттэ (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…н албаран, илча, надытчам су бэлэдесамтыл, атыркар, онекол тарил нерапты гера…
…алагумнил мэннги турэндули бирэ, элэамтыл, элэ амтылдук мэннги хэгдыкэчин нгэ…
Суриӈнэдуамтылмаутван, савкаван куӈакандук аливувк…
…лдук иргитчэнэл, эдук оран-да, эвкиламтылсавкаватын хулукундуквэр куӈакар тат…
3.амтылмэ̄нңи һутэлду татыганматын синмами …
Кэргэн, таткит,амтыл-да сунду бэлэдеӈэл. Упкат ая одян».
… линейкатын аӈаврэн, ило кэтэ матал,амтыл, алагувумнил алагумнилнун эмэрэ, сэ…
(скрыть контекст)

Форма амтыл встречается в 14 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Алагуды совет (2013)2
Минӈи «Эвэды ин» газета (2013)1
«Мучун» – Омакта аннгани [1] (2013)2
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)2
Оларил асал денчалин (2013)1
«Орорво иргичимнил» Китайду (2013)1
Севергарду хэгды документ (2013)1
Секция этнокультурнай алагувундули (2013)1
Таткитва эмэндын (2013)2
Турэн – илэды баин (2013)1
Упкатңи илэл Буга̄ду бидерӣтын (2009)1
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [2] (2013)2
Эвэнкиткэр «Арктикаду» (2013)2
Эӈэсил асал (2013)1
Итого20