Частотность: 0,014% (17 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: агиды (1), амуткан (1), аят (1), виви (1), гарпарикан (1), дявучадяра (1), ичэдес (1), кинотеатр (1), кислокан (1), мол (1), осургинат (1), толкиндуви (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: арай (1), балдывканденэл (1), бидерэ (1), бикитту (1), гулувун (1), дагамара (1), дюр (1), илитчаран (1), палаткэвэ (1), почта (1), самэлкивчавэ (1), синмарав (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Бу билэвэ синмарав церковьдагадун, иду нунган гулэтын бичэн тадук дюр…
…аран-мал амутнанми исча, тар амуткандагадунхуклэденэ, турэтчэвни кэресви: — Гер…
…, арай долдыран — умнэт екун-ка дюмадагадунтыктэн.
…Гриша хитэклэ даранмэмэт Осургинатдагадунпалаткэвэ иливчан.
…географическай РФ уӈурэнин амут Вивидагадунилитчаран, бисин гулэсэг Суломайду Б…
…1 ОПХ «Суриндинскай» Некондокон амутдагадунбидерил култураӈи андамадел эмэрэ.
…авки, туксавки, туксавки. Арай хоктодагадунтар сэтэкэкэкундя ахиван ирэктэду ло…
(скрыть контекст)

Форма дагадун встречается в 15 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Гарпарикан-мата (1980)1
Дуннэ баилин. «Бугава дэсутвэт» (2013)1
Куюмбаӈи нонопты таткит-дюн (2013)1
«Мучун» – Омакта аннгани [1] (2013)1
Мэӈрундя-мата (1981)1
Секция этнокультурнай алагувундули (2013)2
Со бэе Эринындя-мата (1981)1
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [2] (2013)2
Чинанайкун – эвэнки тэкэнын (1988)1
Эвэнкиткэр «Арктикаду» (2013)1
Эмукин оскечэ Умусли-мата (1980)1
Эӈэсил асал (2013)1
Этэечимнилдулэ андаман (2013)1
1
1
Итого17