Частотность: 0,322% (390 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: сэвэкӣ (9), бӣ (6), нуӈан (4), бӯ (3), ичэксэ̄л (3), нуӈартын (3), са̄ра (3), авра̄м (2), амаскӣ (2), аминин (2), бэгин (2), бэе (2); показать все.

Наиболее частые правые соседи: нуӈан (6), сэвэкӣ (5), бэел (4), гунчэ̄ (4), сэвэкӣ-кэ (4), упкат (4), бичэ̄ (3), ва̄да̄ви (3), кэ̄не̄декэллу (3), тар (3), ахӣ (2), бӣ (2); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Куӈака̄нма мула̄никса̄,нуӈанма̄нхутэтэ̄дэ̄ви мэ̄ндӯви гача̄.
Сэвэкӣнуӈанма̄ная̄вдяча̄ бичэ̄».
…ю̄дӯ бивкэ̄нчэ̄л, умун кухӣмнӣ-кэнуӈанма̄нэтэеӈэ̄т бичэ̄н.
Умундӯ ӈэнэлдыдечэ̄л бэеӈилин,нуӈанма̄нэлгэнэл, Дамаскала̄ сурувчэ̄л.
Ӈэнэтэр о̄кса̄л, амты̄линнуӈанма̄нгэлэ̄ктэлчэ̄л, эксэ̄л бакара, Иеруса…
…а̄, экэл хоӈоро, бӣ эхикэкэн дэгнэ,нуӈанма̄нбокодёӈо̄в, дявван хаӈа̄тчэӈа̄в».
Бо̄тур эмэчэ̄лэ̄н,нуӈанма̄нхуглэ̄дерӣ бучэ̄ ахӣ комнатала̄н и…
(скрыть контекст)

Форма нуӈанма̄н встречается в 13 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Бадялакӣ-апа̄ (2011)8
Картус (2011)2
Омо̄сов-брудя̄га (2012)4
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)1
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)4
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)349
О̄н мундука̄н хэдюнин ка̄хика о̄дан (2012)3
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)7
Хо̄ бэе (2011)2
Хулакӣ тадук ама̄ка̄ (2011)2
Хула̄н тадук токтовкӣ (2011)1
Хэвэкӣнӯн ӈинакин тадук Ха̄ргӣ (2011)1
Эвэнкӣ тадук Ама̄ка̄-ибдерӣ (2011)3
Итого387