Частотность: 0,031% (37 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: нуӈан (3), бӣ (2), киристо̄с (2), тыкэ̄н (2), ая̄врӣгачӣнми (1), бимӣ (1), бӯдем (1), бэелдук (1), гэрбӣвэв (1), дыхӯтчэчэ̄ (1), куӈака̄нӈачӣн (1), липкидерӣл (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: 25 (1), аӣвдяӈа̄тын (1), айкал (1), бӣ (1), бихикин (1), бодомӯрӣ (1), бо̄ка̄нми (1), бӯденэ (1), бэеӈми (1), бэйӈэ̄ (1), гукэл (1), гундерэн (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…гин, тэлэвнэгэчӣнин тэлэвдэ̄ви, энэмэ̄нмиэлэкинди таӈичара, нуӈан тыкэ̄н
Бӣ тар улгучэ̄ндерӣвэтын,мэ̄нмиэлэ̄ эмэксэ̄, эделӣви э̄халдиви ичэ…
Нуӈан синдӯ о̄н сӣ,мэ̄нми, кэргэнми-дэ̄ айдярӣвас гундеӈэ̄н»…
…ӈэ̄ таӈӯн — 666, Вавило̄н — са̄врӣмэ̄нмиуниетчэрӣ ахӣ, надан дыличӣ, дя̄н…
Нуӈартын, Моисе̄ймэ̄нмихэгдыгӯрдерэн гуннэл, эдук дюлэ̄ски…
Бӣ, о̄кин-да̄мэ̄нмихуӈтулдук бэелдук энэ хэгдыгӯррэ, к…
О̄сип-ка,мэ̄нмиэнэ са̄вка̄на, дявӯчадярӣви эчэ тэ…
(скрыть контекст)

Форма мэ̄нми встречается в 2 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)34
Упкатңи илэл Буга̄ду бидерӣтын (2009)1
Итого35