Частотность: 0,049% (59 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: тар (3), бихӣ (2), бичэ̄ (2), ириктэлнӯн (2), уркэн (2), адылвар (1), алагӯвумнӣлдукин (1), алагӯвумнӣлин (1), бакада̄тын (1), балдыдярӣ (1), билчэ̄ (1), бира (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: уркэ (2), уркэн (2), хулгакӣт (2), алагӯвумнӣлдӯви (1), ала̄тчаран (1), алтама (1), амардукин (1), амудин (1), а̄чин (1), баргида̄ла̄н (1), билчэ̄ (1), бира (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…ин путэвчэ̄вэ дёромовкӣ — тар хоктодагадӯнтыкчэ̄л чӣмэлвэ урэчэ̄.
…алилея ла̄мун баргида̄ла̄н Тивериададагадӯнбихӣ дӯннэлэ̄ суручэ̄.
Хулгакӣтдагадӯналтама осто̄л бичэ̄, тадӯ дя̄ндю̄р …
…а̄дярӣ Саултыкӣ дагамакса̄л, дылиндагадӯндӯннэдӯ тыпкэвчэ̄ гидава ичэчэ̄л.
Эрӯвэ о̄дярӣ бихикис, ме̄ваннидагадӯнӈэ̄лумӯхӣ ала̄тчаран; тар синэ мэ̄…
Умнэ̄т Сэвэкӣ тэдэвумнӣндагадӯнсо̄ кэтэ хуӈтул тэдэвумнӣл ичэвчэ̄л…
…̄ бичэ̄, нуӈан баян бэе куре̄н уркэндагадӯнхуглэ̄деӈкин.
(скрыть контекст)

Форма дагадӯн встречается в 2 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Бадялакӣ-апа̄ (2011)2
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)57
Итого59