Частотность: 0,049% (59 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: тар (3), бихӣ (2), бичэ̄ (2), ириктэлнӯн (2), уркэн (2), адылвар (1), алагӯвумнӣлдукин (1), алагӯвумнӣлин (1), бакада̄тын (1), балдыдярӣ (1), билчэ̄ (1), бира (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: уркэ (2), уркэн (2), хулгакӣт (2), алагӯвумнӣлдӯви (1), ала̄тчаран (1), алтама (1), амардукин (1), амудин (1), а̄чин (1), баргида̄ла̄н (1), билчэ̄ (1), бира (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Эрӯвэ о̄дярӣ бихикис, ме̄ваннидагадӯнӈэ̄лумӯхӣ ала̄тчаран; тар синэ мэ̄…
…ю̄н тулгидэ̄дӯн бо̄ка̄рнӯн гулувундагадӯнсилӯтчача̄.
Исраиль бэелин Синай гунмурӣ урэдагадӯнурӣнчэ̄лэ̄тын, Моисе̄й урэлэ̄ тӯкт…
Бэгин нуӈандагадӯнэӈэ̄тын бирэ гунчэнэ, ӈэ̄лэликсэ̄, т…
…нӣ Бо̄тур тарӈаха̄ Лиддадӯ, Иоппиядагадӯнбихӣ городтӯ, бичэ̄.
Мӯлэкӣтдагадӯнилан бе̄рул сэхиртын бичэ̄л, мӯе ум…
…экӣ дю̄дӯн бихӣл бэел Гуде̄й уркэдагадӯнтэгэтчэвкӣ, мэӈукэ̄рэ гэлэ̄девкӣ д…
(скрыть контекст)

Форма дагадӯн встречается в 2 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Бадялакӣ-апа̄ (2011)2
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)57
Итого59