Частотность: 0,029% (35 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: албаӈкин (1), амакал-нимӈакаласэл (1), бакадатын (1), бега (1), бидэн (1), булта (1), вадеӈкитын (1), гэрбин (1), дю (1), ирэктэлдук (1), лалбукалди (1), мучунду (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: болонива (1), булта (1), бэйӈое (1), гугдан (1), даран (1), инектэдеми (1), итыладеӈкитын (1), километрал (1), киран (1), нуӈардулитын (1), нуӈартын (1), орон (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. быть[V]-NR[N]:cn-SG-NOM-POSS.3SG
  2. быть[V]-PST.ITER-3SG

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…эел ваӈкитын мотыя, багдакэе, тар-дабиӈкинхэгдыт бэлэгэнди.
…аӈнядяӈкитын самӈисал, умукэн самӈинбиӈкинтунӈаду — нюӈунду орорду, нуӈартын т…
…кит, иду нуӈартын бидеӈкитын, гэрбинбиӈкинболодёкит.
Элэ халдутын эвэнкилду хуӈту хаватынбиӈкин, тарит хуӈтут тугэды булта
Со эрупчубиӈкин, окин эӈкин балдыра няӈта. Тэли улу…
…арпиду эвэнкил хэгдыгутын дептылэтынбиӈкинэлэ имэкин уллэ.
…, чайе, сахэръе, турукэе. Нуӈаннунинбиӈкинпэктырэвунин, котон, пуртан.
(скрыть контекст)

Форма биӈкин встречается в 2 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)1
34
Итого35