Частотность: 0,085% (103 употребления)

Наиболее частые левые соседи: су (2), тадук (2), алагувун (1), алагувунма (1), алагумни (1), александра (1), аппарат (1), байкитту (1), барэ (1), бинэвэн (1), бирэктын (1), бисин (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бирэн (2), тар (2), эр (2), 15 (1), 26 (1), авгаралча (1), алагудяна (1), алексеевна (1), амака (1), амелькин (1), аӈадякан (1), аят (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. правый[A]-SG-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…ын биден за рубежту бинэдитын, тадукантыитыгавун илмакталду одяӈа хавадутын …
…нденэл, бу сунэ салдывкарэв садасун,антыин хоктовон нуӈартын гиранэ,
…у салдыматтэв элэкэсипты аичимнинун,антыЭвенкияла 26 анӈаниду эмэчэ, тар Але…
…н депутат Павел Викторович Невзоров,антытэгэды гукчанкилдули президент бирэн…
Туг-дэ бу самудят кетоды турэнмэ,антывек гилдук турэрдук хуӈтумэрит бирэн…
… эмэврэ «курумин» обрядвэ ичэвкэнми,антыгороду эвэнкилду бингки.
…(Курейскай) элэкэсипты журналистали,антымутӈи дуннэду балдыран иргичивнэ.
(скрыть контекст)

Форма анты встречается в 37 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Алагуды совет (2013)1
«Арун» балдынадук одалан (2013)2
Ванавараӈи таткиттун юбилей (2013)1
Виктор Гаюльскай: «Севергар инмэн одёнэл» (2013)3
Гулэды ханӈук (2013)1
Дуннэ баилин. «Бугава дэсутвэт» (2013)4
Дялит: автоматизация униеду (2013)1
Законодательнай собранияду Анатолий Амосов: «Бэлэды тамавурин КМНС-ту балдыдяӈал» (2013)2
Конкурс «Мэнӈи турэн» (2013)6
Куюмбаӈи нонопты таткит-дюн (2013)7
Международнай тэгэл турэрдун тыргани (2013)1
Минӈи «Эвэды ин» газета (2013)1
«Мучун» – Омакта анӈани [2] (2013)1
«Мучун» – Омакта аннгани [1] (2013)2
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)1
Оларил асал денчалин (2013)4
Омакта министерство хаван (2013)2
Ороды этэекитту бэлэн (2013)1
«Орорво иргичимнил» Китайду (2013)3
Севергар икэрдули (2013)1
Северӈи тэгэды гукчанкит историян (2013)1
Секция этнокультурнай алагувундули (2013)6
Таткитва эмэндын (2013)1
Туруӈи авгарачимнил техникумду 70 анӈанил [1] (2013)3
Туруӈи авгарачимнил техникумду 70 анӈанил [2] (2013)2
Турэн – илэды баин (2013)1
Хавал мудана ачин (2013)3
Хаварук ООО «Традиционнай Северӈи булталин» [1] (2013)4
Хаварук ООО «Традиционнай Северӈи булталин» [2] (2013)1
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [1] (2013)1
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [2] (2013)3
Эвенкиядук сониӈил — давдымнилва денчанал (2013)2
Эвэнкиткэр «Арктикаду» (2013)2
ЭМР КМНС «Арун» ассоциацияду синмады конференциян (2013)1
Этэечимнилдулэ андаман (2013)2
Ямалду ороды иргидекит (2013)3
Япониядук матал (2013)4
Итого85