18 слов на дистанции от «хавалдяна»

Порог:

СловоформаQxПримеры употребления
1i аичимнит1 
2i алагунду1 
3i анӈанилва1 
4i горово1 
5i гулэду1 
6i индем1 
7i куӈакарнун1 
8i ӈа̄лалдиви1 
9i павел1 
10i пала̄ткадӯн1 
11i председатель1 
12i салим1 
13i сот1 
14i творчестват1 
15i туруду1 
16i филармонияду1 
17i фотокорреспондент1 
18i ханӈусалдулин1