10 слов на дистанции от «бэйӈэлвэ»

Порог:

СловоформаQxПримеры употребления
1i антылва1 
2i баилван1 
3i дэгилвэ1 
4i илэлвэ1 
5i ипкэдеми1 
6i савкаран1 
7i сундулэ1 
8i угдустан1 
9i химатмэрит1 
10i хуюкурвэ1