Частотность: 0,026% (31 употребление)

Наиболее частые левые соседи: алагуды (1), амака (1), амакатын (1), ама̄ка̄тын (1), амаскӣптыл (1), асилва (1), ахи (1), бэе (1), вот (1), все (1), гусэ (1), и (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: тар (4), бэе (3), амака (1), аӈилви (1), аӈилвэ (1), аӈин (1), ахаткан (1), ахи (1), бисэ̄ (1), бэел (1), гӯсэ̄ (1), даран (1); показать все.

Варианты морфологического разбора


Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

тареичэрэн, ичэхинэн осиктал дю хорондук…
… илэ савка бинэ алагувун сфераду, онтареалагуды система, анты эду бирэн, буг…
…балдыдяра — ирэктэ, агилвун, хоилвунтаремолди хакувра, авадытыкин чалбар — б…
тареилишаран, нюриктэлин улгэкчэл бичэты…
Кактареэкун-да ачин?
Бэел урилэнтаредюлва тумнэ, дюлва тумнэ, орорво дяв…
таре-ка тэде, дивэмэ бирэн.
(скрыть контекст)

Форма таре встречается в 17 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Абасюсь (2011)1
Ая ӈинакин (2012)1
Бадялакӣ-апа̄ (2011)1
Виктор Гаюльскай: «Севергар инмэн одёнэл» (2013)2
Дуннэ баилин. «Бугава дэсутвэт» (2013)1
Картус (2011)1
О̄н бэе дӯндэ хэргидэ̄лэ̄н бурурэн (2011)3
О̄н бэе Киӈгиттӯ аӣса̄н (2011)4
О̄н бэе хэргӯлэ̄ дӯндэлэ̄ ӣстан (2011)1
О̄н мундука̄н хэдюнин ка̄хика о̄дан (2012)1
Он умнэ булэсэл урилэндула эмэрэ (2010)16
Урэ̄н-дэ̄ Уӈко̄вул (2011)1
Хавал мудана ачин (2013)1
Хо̄ бэе (2011)2
Хэвэкӣнӯн ӈинакин тадук Ха̄ргӣ (2011)1
Эвэнкӣ тадук Ама̄ка̄-ибдерӣ (2011)15
Ямалду ороды иргидекит (2013)1
Итого53