Частотность: 0,082% (99 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: агиду (3), мероприятиял (2), тадук (2), хадун (2), эси (2), 1200 (1), абулитналдивун (1), администрацияван (1), алагумнилвун (1), александровна (1), алексеевна (1), амакан (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бинэл (2), бирэ (2), биси (2), куӈакар (2), тыкин (2), эвенкия (2), а (1), аичимнилнун (1), алагумнилнун (1), амаски (1), байкитскай (1), бинэвэ-дэ (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. правый[A]-PL-NOM
  2. правый[A]-PL-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…ва нонолчэ Нина Алексеевна Кулешова,антылэсидэлэн урунчамат нуӈан итыганадуки…
…эр коллектив, куӈакар эси манадярил,антылдэсутчэӈэтын дюлэду бинэвэр, омакта …
…ӈакар монэкэр ичэчэтын, хулукур, ониантылвадечатын гева куӈакарва, нуӈартын э…
…ду сот урундям нуӈарватын арчамкана,антылфельшерил тадук кэтэ аичимнил бирэ.
… тадук элэкэсиптыл алагувумнилдулин,антылутэлэ уркэдукин, элэкэсиптыл специал…
… хивинчама бинэдуктын тарил куӈакар,антылдыло агиду бидерэ Суриӈнэ ороды бриг…
…кин, тадук рекомендациялва хавалими,антыл«особай статусва» тыливкэдерил аӈада…
(скрыть контекст)

Форма антыл встречается в 35 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Алагуды совет (2013)1
«Арун» балдынадук одалан (2013)1
Ванавараӈи таткиттун юбилей (2013)2
Виктор Гаюльскай: «Севергар инмэн одёнэл» (2013)5
Губернаторвун «севергар» статустулин (2013)4
Гулэды ханӈук (2013)3
Дуннэ баилин. «Бугава дэсутвэт» (2013)5
Дялит: автоматизация униеду (2013)3
Законодательнай собранияду Анатолий Амосов: «Бэлэды тамавурин КМНС-ту балдыдяӈал» (2013)3
Конкурс «Мэнӈи турэн» (2013)2
Куюмбаӈи нонопты таткит-дюн (2013)6
Международнай тэгэл турэрдун тыргани (2013)1
Минӈи «Эвэды ин» газета (2013)5
«Мучун» – Омакта аннгани [1] (2013)1
Мэнӈи хаван (2013)1
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)3
Оларил асал денчалин (2013)1
Он умнэ булэсэл урилэндула эмэрэ (2010)1
Ороды этэекитту бэлэн (2013)5
«Орорво иргичимнил» Китайду (2013)3
Севергар икэрдули (2013)2
Северӈи тэгэды гукчанкит историян (2013)1
Секция этнокультурнай алагувундули (2013)1
Таткитва эмэндын (2013)6
Туруӈи авгарачимнил техникумду 70 анӈанил [1] (2013)2
Туруӈи авгарачимнил техникумду 70 анӈанил [2] (2013)4
Турэн – илэды баин (2013)2
Хаварук ООО «Традиционнай Северӈи булталин» [1] (2013)1
Хаварук ООО «Традиционнай Северӈи булталин» [2] (2013)3
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [1] (2013)2
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [2] (2013)2
ЭМР КМНС «Арун» ассоциацияду синмады конференциян (2013)1
Эӈэсил асал (2013)2
Этэечимнилдулэ андаман (2013)2
Япониядук матал (2013)9
Итого96