Частотность: 0,073% (88 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: ӈивэ-дэ (3), горово (2), ӣлэ̄-дэ̄ (2), сарэ (2), 30 (1), 80 (1), адагара (1), амӣндӯвар (1), байкитскай (1), баканал (1), бакара (1), бакаран (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: нуӈартын (3), аят (2), гундерӣвэ̄н (2), сэвэкӣ (2), уӈдэ (2), 2 (1), 3 (1), 80 (1), алагудями (1), а̄ра (1), асуканэ (1), бидерэ (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. отрицат_глагол[VNEG]-PF[PTCP]-PL-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Тамадяӈкил хавали асуканэ бу-кэ,энэлтарва ичэттэ, эвэдывэ страницава ӈэн…
…эвэды турэн ӈэнэдерэн умунду эвэнкилэнэлбидерэ, даран кэргэнилду, сот лучады…
…пты-ка бэел — Ада̄м Еванӯн — эрӯвээнэлтэрэ̄рэ, ӈэ̄лумӯхӣвэ о̄ча̄л.
— Экун тар бичэн? —энэлмэдучэрэ гунэв.
Нуӈартын уруннэдуквэр о̄н-катэнэлтэде̄рэ, со̄хӣдяча̄тын, Нуӈан нуӈар…
…вал нуӈартын симуламат тэгэтчэчэтын,энэлгунмэттэ, ювукиттулэ сурурэ, долбони…
…нэктэденэл о̄дярӣгачӣнтын, Бэгинмээнэлтэде̄рэ, эдэ̄тын Нуӈанма̄н тыкӯливк…
(скрыть контекст)

Форма энэл встречается в 29 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Абасюсь (2011)2
Алагуды совет (2013)2
Гулэды ханӈук (2013)1
Дуннэ баилин. «Бугава дэсутвэт» (2013)1
Дялит: автоматизация униеду (2013)1
Конкурс «Мэнӈи турэн» (2013)2
Куюмбаӈи нонопты таткит-дюн (2013)1
Международнай тэгэл турэрдун тыргани (2013)1
Минӈи «Эвэды ин» газета (2013)2
Мэнӈи хаван (2013)1
Оларил асал денчалин (2013)2
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)25
«Орорво иргичимнил» Китайду (2013)1
Севергарду хэгды документ (2013)1
Севергар икэрдули (2013)1
Северӈи тэгэды гукчанкит историян (2013)3
Секция этнокультурнай алагувундули (2013)3
Туруӈи авгарачимнил техникумду 70 анӈанил [1] (2013)1
Турэн – илэды баин (2013)1
Хаварук ООО «Традиционнай Северӈи булталин» [1] (2013)6
Хаварук ООО «Традиционнай Северӈи булталин» [2] (2013)1
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [1] (2013)1
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [2] (2013)2
Эвэнкӣ тадук Киӈгит (2011)1
ЭМР КМНС «Арун» ассоциацияду синмады конференциян (2013)5
Эӈэсил асал (2013)1
Япониядук матал (2013)1
4
6
Итого80