Частотность: 0,024% (29 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: агиды (1), аӈарэ (1), аситай (1), баскетбол (1), бидеӈкитын (1), бо (1), булэрду (1), девдэтын (1), дярин (1), залдун (1), илэлвэн (1), индерэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бирэн (2), анӈанитыкин (1), ачин (1), ачир (1), аят (1), бар-сох (1), бичэтын (1), дявучадячатын (1), ирукталчатын (1), куӈакар (1), нулгиктэдедэвэр (1), нуӈан-да (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. [PRO]-PERS.3PL-DAT

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Буливсик гиркие ачин, ӈинуӈардутынкаларудян, колобоӈден, тэтыгэлэтын у…
Этыркэр амаски туги улгучэниӈкитын,нуӈардутын-да улгучэнчэл бичэтын амакалтын.
… эси булталчал кэтэтмэрит мотылва. —нуӈардутынуллэ кэтэтмэр, багдакэду хулитмэкэн.
… увирнэливэр родовой общиналва тадукнуӈардутынагиды фондадук дуннэ бикичилвэн будэ…
…дэ аялди бирэ культураду хавамнилдуннуӈардутын-да — аямалду, хавалкиралду агиды ню…
…кетбол, суксиллал — упкачин эр бичэннуӈардутын.
нуӈардутынбичэтын дюр омолгилтын.
(скрыть контекст)

Форма нуӈардутын встречается в 17 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Алагуды совет (2013)1
«Арун» балдынадук одалан (2013)1
Дуннэ баилин. «Бугава дэсутвэт» (2013)1
Дялит: автоматизация униеду (2013)1
Конкурс «Мэнӈи турэн» (2013)1
Куюмбаӈи нонопты таткит-дюн (2013)1
Международнай тэгэл турэрдун тыргани (2013)1
«Мучун» – Омакта анӈани [2] (2013)1
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)2
Таткитва эмэндын (2013)1
Туруӈи авгарачимнил техникумду 70 анӈанил [1] (2013)1
Турэн – илэды баин (2013)1
Чинанай Омолгичанын (1988)1
Эвенкиядук сониӈил — давдымнилва денчанал (2013)1
Эӈэсил асал (2013)1
Этэечимнилдулэ андаман (2013)1
9
Итого26