Частотность: 0,050% (61 употребление)

Наиболее частые левые соседи: исраиль (4), дю̄р (2), умун (2), 666 (1), анӈанӣдӯн (1), аятмар-гӯ (1), бидечэ̄л (1), бимнэдӯн (1), бичэ̄ (1), бичэ̄н (1), бӯты̄чэ̄ (1), бэевэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: умун (4), авуӈкитын (1), ады̄-кат (1), анӈанӣлва (1), анӈанӣлӣ-ка (1), балдыча̄л (1), бе̄га-да̄ (1), бихикин (1), бичэ̄ (1), борӣчивча̄л (1), бо̄тур (1), бэел (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. десять[NUM]-NOM
  2. десять[NUM]-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…лин Хана̄ндула̄ эмэнэдуктын нуӈартындя̄ндю̄р дялан о̄дала̄тын умун-кэт хэгды…
…к умунтын хэгдытмэр бичэ̄н, тар тыгэдя̄ндю̄р чучимал огухил оёлдӯтын илитча…
Исраильдя̄ндяларин Ровоамма дэ̄птыкӣ о̄ча̄тын.
Тэгэмэ̄р бинэндя̄ндяпкӣ анӈанӣдӯн Иосия Сэвэкӣ дю̄…
Гедеон,дя̄нбо̄ка̄рнӯнми суруксэ̄, Ва̄л хулгаки…
…ю̄рдя̄р дю̄р ты̄хинча бэел суручэ̄л,дя̄нты̄хинча эмэ̄нмучэ̄л. Бэгин-кэ кухӣ…
…нэӈӣлдӯн Сэвэкӣ тэгэ̄дӯви бӯнэндя̄нодё̄кӣчилгачӣрин Урэды̄ алагӯн бэ…
(скрыть контекст)

Форма дя̄н встречается в 1 тексте:

ТекстКоличество употреблений
Онё̄вувча̄л Библия Улгӯрилин (2011)59
Итого59