Частотность: 0,023% (28 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: амардутын (1), аӈден (1), асал (1), бегаду (1), бирэ (1), биси (1), бугадыл (1), гаран (1), дыкэнивкил (1), дэгил (1), иду (1), ирэксэлтын (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: агили (1), баӈгаралдычал (1), биӈкитын (1), бинэтын (1), бичэтын (1), епул (1), иврэ (1), итылватын (1), книга (1), кэсэидевкил (1), нулгиктэдерилди (1), омилватын (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. животное[N]:cn-PL-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Тарил амаскиптыл — хэлибэйӈэлбиксэлэтын иврэ.
Элэ таду бегадубэйӈэлуллэтын эвки бургу биси,
…тэтылдукви, иргичил, хуӈтул торгонилбэйӈэлӈолэтчэдэтын, хиналави хэркэӈкин хак…
…вэр тэтылвэр, унталвар, монӈидядавэрбэйӈэлнанналватын.
…, эдэтын нуӈарватын халбура торгонилбэйӈэл, туракил.
…эӈэнит демулнэл, хадун юӈкил тулискибэйӈэл, таду-да хэлинчэденэл мучуӈкил амас…
…тэрэгэвнэл ӈанмакталду, хунмиктэлду,бэйӈэлсурутчэл биӈкил упкаттулин агили.
(скрыть контекст)

Форма бэйӈэл встречается в 5 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Алагуды совет (2013)1
Дуннэ баилин. «Бугава дэсутвэт» (2013)4
Конкурс «Мэнӈи турэн» (2013)1
О̄н бэе дӯндэ хэргидэ̄лэ̄н бурурэн (2011)2
21
Итого29