Частотность: 0,029% (35 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: албаӈкин (1), амакал-нимӈакаласэл (1), бакадатын (1), бега (1), бидэн (1), булта (1), вадеӈкитын (1), гэрбин (1), дю (1), ирэктэлдук (1), лалбукалди (1), мучунду (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: болонива (1), булта (1), бэйӈое (1), гугдан (1), даран (1), инектэдеми (1), итыладеӈкитын (1), километрал (1), киран (1), нуӈардулитын (1), нуӈартын (1), орон (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. быть[V]-NR[N]:cn-SG-NOM-POSS.3SG
  2. быть[V]-PST.ITER-3SG

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

…, чайе, сахэръе, турукэе. Нуӈаннунинбиӈкинпэктырэвунин, котон, пуртан.
Бултаденэл, мотылва, хэгдыгу хавабиӈкинбакадатын бэйӈое.
…ги бидеӈкитын агиду эвэнкил, эргэчинбиӈкинхавады паскалитын.
Аятку бултабиӈкинмучунду, окин бирал дяпкалдутын балд…
Чипичал нёрамнитынбиӈкинкиран, тадук амардун дюр гагил, укэн…
Тадук булталиӈкитын Хэгдыгу хавабиӈкинэтэеттедэтын орорво, саӈанэдеӈкитын …
…аӈнядяӈкитын самӈисал, умукэн самӈинбиӈкинтунӈаду — нюӈунду орорду, нуӈартын т…
(скрыть контекст)

Форма биӈкин встречается в 2 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Неӈнери Этэечимни тырганин (2013)1
34
Итого35