Частотность: 0,011% (13 употреблений)

Наиболее частые левые соседи: агния (1), анты-да (1), бинэ (1), бугды (1), дукудят (1), ӈэнэрэн (1), олама (1), тариду (1), умукэн (1), фотографиял (1), ханӈуктавма (1), эӈэсимэмэ (1); показать все.

Наиболее частые правые соседи: бичэн (2), асил (1), булэсэн (1), гулдымэквэн (1), дивэден (1), зоя (1), тэвувэ (1), тэлидук (1), тэтывувчэ (1), хавамнин (1), эвэнкиткэн (1), этэн (1); показать все.

Варианты морфологического разбора

  1. жена[N]:kt-SG-NOM

Графическое представление соседства (скрыть)

Примеры в контексте (скрыть)

Анты-даасидивэден нуӈан эӈэсидин, хавалкират, …
Нонон юрэнаситугэриды тэтылди тэтывувчэ.
…лдыдяна дивэчэв: «он тар хуюкун бинэаситэвувэ увиривки— «сэлэвэ», орондук х…
…менова Прасковья Михайловна со оламаасибичэн, куӈакан биӈэсидукив тар хавал…
Тар со эӈэси, неравма, ханӈуктавмаасибичэн, эрилвэ перем, хэгды илэлвэ, г…
…жина эсалдули специалист бинэ, эӈэсиаси, эвлэ бирэн фотографиял тэлидук ачи…
Геасигулдымэквэн дукудят, анты арчамкаду …
(скрыть контекст)

Форма аси встречается в 8 текстах:

ТекстКоличество употреблений
Минӈи «Эвэды ин» газета (2013)1
«Мучун» – Омакта анӈани [2] (2013)1
Оларил асал денчалин (2013)2
Он умнэ булэсэл урилэндула эмэрэ (2010)3
Туруӈи авгарачимнил техникумду 70 анӈанил [1] (2013)1
Хэгдыл, эӈэсил, савкал илэл [1] (2013)1
Эвенкиядук сониӈил — давдымнилва денчанал (2013)1
Эӈэсил асал (2013)3
Итого13